وزیر نیرو آیین بهره برداری از نیروگاه کاسپین گفت: هر طرحی که اجرا می شود باید در راستای خدمت رسانی به مردم و تقویت اعتماد آنها صورت بگیرد.


در راستای جذب منابع انسانی شایسته و رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت استخدامی برابر در سال جاری، وزارت نیرو در سال جاری جهت شرکت های وابسته غیر دولتی ( توزیع ، آب و فاضلاب شهری و نیروگاه ) اقدام به برنامه ریزی برگزاری آزمون استخدامی نموده است.


در مراسمی با حضور مقامات وزارت نیرو و استانی واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر به برق سراسری سنکرون شد.2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>