معرفی شاخص های عمومی :

 

       شهرستان کلاردشت در غرب استان مازندران واقع شده و این حوزه از غرب به شهرستان عباس آباد ، از شرق به شهرستان چالوس ، از شمال به شهرستان عباس آباد و از جنوب به شهرستان چالوس محدود می‏گردد و دارای مساحت 508 کیلومتر مربع و شامل 1 شهر و 2 دهستان و 30 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 20 روستا دارای سکنه و 10 روستا فاقد سکنه می باشد که همه روستاهای آن برقدار می باشند .

 

       برق کلاردشت با مساحت ساختمان عملیاتی 616 متر مربع و 38 نفر پرسنل ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 21783 مشترک اعم از 18746 مشترک خانگی ، 600 مشترک عمومی ، 48 مشترک کشاورزی، 53 مشترک صنعتی ،2037مشترک تجاری و 299 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 12392 مشترک شهری 9391 مشترک روستایی بوده است.

   سایر اطلاعات الکتریکی تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

 - طول خطوط فشار متوسط موجود : 215  کیلومتر  

- طول خطوط فشار ضعیف موجود :  282 کیلومتر  

- تعداد ترانسفورماتور : 473 دستگاه     

- ظرفیت ترانسفورماتور : 59 mVA

 - پیک بار همزمان :  MW 8.18

شماره تماس دفتر مدیر: 52629808(011)

شماره تماس دفتر مشترکین: 52620300(011)