تاريخ انتشارآخرين مهلت
مناقصه توسعه شهری و روستایی بخش مرزن آباد98/04/2698/04/31
تجدید مناقصه توسعه شهری و روستایی بخش مرکزی نوشهر و بخش صلاح الدین کلا98/04/2698/04/31
تجدید مناقصه مقره سليكون رابر آويزي 20 کيلوولت با حداقل فاصله خزشي 600 ميليمتر مقره سيليکون رابري 20 کيلوولت سوزني با حداقل فاصله خزشي 600 ميليمتر - اتمام مهلت98/04/2498/04/29
تجدید مناقصه خرید انواع سرکابل و مفصل - اتمام مهلت98/04/2498/04/29
تجدید مناقصه مقره ثابت (سوزني)20کيلوولت ازنوع يكپارچه 4 پله - اتمام مهلت98/04/2498/04/29
تجدید مناقصه کات اوت فيوز 20 کيلوولت با پايه 100 آمپري با المان مربوطه - اتمام مهلت98/04/2498/04/29
تجديد مناقصه برقگير 20کيلو ولت 10کيلو امپرنوع سيليکوني - اتمام مهلت98/04/2698/04/29
اصلاحیه تجدید مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف نمره 70
تجدید مناقصه خريد 300 کيلو متر کابل خودنگهدارفشار ضعيف نمره70 - اتمام مهلت98/04/2298/04/26
تجدید مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور تنکابن - اتمام مهلت1398/04/191398/04/24
تجدید مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور عباس آباد - اتمام مهلت1398/04/191398/04/24
تجدید مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور چالوس - اتمام مهلت1398/04/191398/04/24
تجدید مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور نوشهر - اتمام مهلت1398/04/191398/04/24
تجدید مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور محمود آباد - اتمام مهلت1398/04/191398/04/24
انتخاب پيمانکار جهت انجام خدمات در بخش های (مالی-اداری-خدمات عمومی-مشترکين و بهره برداری ) به تعداد 48 نفر در امورهای هشتگانه و حوزه ستادی - اتمام مهلت 98/04/1798/04/22
انتخاب پيمانکار جهت تامين نيروي انساني به روش مديريت پيمان به تعداد 140 نفر - اتمام مهلت 98/04/1798/04/22
تست و اصلاح مقاومت ارت نول، 5% از فيدرهاي فشار ضعيف - اتمام مهلت98/04/1298/04/17
تجديد مناقصه عمومي خريد کابل خود نگهدار فشار ضعيف 25+25+70+70*3 به مقدار 60000 متر - اتمام مهلت98/03/2598/03/29
نصب و تعویض 251 دستگاه تابلو سنجش - اتمام مهلت98/03/1998/03/23
مناقصه توسعه شهری و روستایی بخش مرکزی نوشهر و بخش صلاح الدین کلا - اتمام مهلت98/03/1198/03/19
مناقصه توسعه شهری و روستایی بخش مرکزی نور - اتمام مهلت98/03/1198/03/19
مناقصه توسعه شهری و روستایی بخش مرکزی رامسر و بخش کتالم - اتمام مهلت98/03/1198/03/19
الحاقیه بابت مناقصه خرید مقره - اتمام مهلت
تجدید مناقصه نصب یا جابجایی ترانس در مرکز ثقل بار در امورهای هشتگانه شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
تجدید مناقصه اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فيدر امور رامسر - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
تجدید مناقصه اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فيدر امور تنکابن - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
تجدید مناقصه اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فيدر امور عباس آباد - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
تجدید مناقصه اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فيدر امور چالوس - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
تجدید مناقصه اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فيدر امور نوشهر - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
تجدید مناقصه اجرای پروژه قدرت مانور و توسعه فيدر امور محمودآباد - اتمام مهلت98/03/0798/03/12
خرید43600 عدد فیوز مینیاتوری با قاب - اتمام مهلت98/03/0498/03/09
مناقصه خرید بدنه تابلو کامپوزیت - اتمام مهلت98/03/0198/03/07
تجدید مناقصه خرید انواع لوازم و تجهیزات رایانه ای - اتمام مهلت98/02/3098/03/07
مناقصه خرید انواع سرکابل و مفصل - اتمام مهلت98/02/2998/03/02
خرید انواع فیوز چاقوئی - اتمام مهلت98/02/2998/03/02
خرید انواع مقره - اتمام مهلت98/02/2998/03/02
مناقصه خرید کات اوت فيوز 20 کيلوولت با پايه 100 آمپري با المان مربوطه - اتمام مهلت98/02/2998/03/02
برقگير 20کيلو ولت 10کيلو امپرنوع سيليکوني - اتمام مهلت98/02/2998/03/02
تجدید مناقصه خرید 30.000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی - اتمام مهلت98/02/2598/02/30
مناقصه خريد کابل خود نگهدار فشار ضعيف 25+25+70+70*3 به مقدار 60000 متر - اتمام مهلت98/02/2398/02/28
اصلاحیه شماره 1 مناقصه تامین برق و اصلاح شبکه برق متقاضیان چهارصد دستگاه رامسر - اتمام مهلت
تامين برق و اصلاح شبکه برق متقاضيان روستايي مربوط به امورهاي هشتگانه - اتمام مهلت98/02/2298/02/26
تجديد مناقصه خريد 300,000 متر کابل مسي تکفاز و 30,000 متر کابل مسي سه فاز - اتمام مهلت98/02/1798/02/22
مناقصه خرید 300 کیلومتر کابل فشارضعیف نمره 70 -اتمام مهلت98/02/1498/02/18
مناقصه تامین برق و اصلاح شبکه برق متقاضیان چهارصد دستگاه رامسر - اتمام مهلت98/02/1198/02/16
مناقصه خرید انواع لوازم و تجهیزات رایانه ای - اتمام مهلت98/02/1098/02/15
اصلاحيه شماره 1 مناقصه ‌خريد43600 عدد فيوز مينياتوري با قاب - اتمام مهلت
اصلاحيه شماره 1 مناقصه خريد 30,000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونيکي - اتمام مهلت
اصلاحيه شماره1 مناقصه خريد 300.000 متر کابل مسي تکفاز و 30.000 متر کابل مسي سه فاز - اتمام مهلت
تجدید مناقصه خرید سرور HP DL380 G10 به تعداد 2 دستگاه و خرید سرور HP DL80 G9 به تعداد 8 دستگاه - اتمام مهلت98/01/3198/02/05
مناقصه خرید43,600 عدد فیوز مینیاتوری با قاب - اتمام مهلت98/01/2898/02/03
مناقصه خرید 300,000 متر کابل مسی تکفاز و 30,000 متر کابل مسی سه فاز - اتمام مهلت98/01/2698/01/31
مناقصه خرید 30,000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی - اتمام مهلت98/01/2698/01/31
مناقصه نصب یا جابجایی ترانس در مرکز ثقل بار در امورهای هشتگانه شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران -اتمام مهلت98/01/2498/01/28
مناقصه اجرای پروژه‌ قدرت مانور و توسعه فیدر امور نور - اتمام مهلت98/01/2198/01/26
مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور نوشهر - اتمام مهلت98/01/2098/01/25
مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور محمود آباد - اتمام مهلت98/01/2098/01/25
مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور رامسر - اتمام مهلت98/01/2098/01/25
مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور چالوس - اتمام مهلت98/01/2098/01/25
مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور تنکابن - اتمام مهلت98/01/2098/01/25
مناقصه اجرای پروژه‌های قدرت مانور و توسعه فیدر امور عباس آباد - اتمام مهلت98/01/2098/01/25
تجدید مناقصه خرید سرور HP G10 به تعداد2 دستگاه و خرید سرور HP G9 به تعداد 8 دستگاه- اتمام مهلت 97/12/1497/12/19
اصلاحیه-مناقصه خريد 5000 دستگاه کنتور سه فاز الكترونيكی مستقيم - اتمام مهلت
خرید سرور - اتمام مهلت97/11/1597/11/21
مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم - اتمام مهلت97/11/1097/11/15
مناقصه برداشت و به روزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفی(GIS) شبکه های توزیع برق مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت97/11/0997/11/14
تجدبد مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان تنکابن - اتمام مهلت97/10/2997/11/03
تجدبد مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان نور - اتمام مهلت97/10/2997/11/03
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان تنکابن - اتمام مهلت97/10/0397/10/08
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان نوشهر - اتمام مهلت97/10/0397/10/08
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان نور - اتمام مهلت97/10/0397/10/08
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان محمودآباد - اتمام مهلت97/10/0397/10/08
مناقصه اجرای طرح تامین برق روستای بی برق پیاز پشته واقع در شهرستان تنکابن - اتمام مهلت 97/10/0297/10/06
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان رامسر - اتمام مهلت 97/10/0297/10/06
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان های کلاردشت و عباس آباد - اتمام مهلت 97/10/0297/10/06
مناقصه توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی شهرستان چالوس - اتمام مهلت 97/10/0297/10/06
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری رامسر و کتالم - اتمام مهلت97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری بخش خرم آباد و نشتارود - اتمام مهلت 97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری تنکابن(بخش مرکزی) - اتمام مهلت97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری عباس آباد (بخش مرکزی) و سلمانشهر - اتمام مهلت 97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری چالوس(بخش مرکزی) - اتمام مهلت97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری بخش کجور - اتمام مهلت97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری نوشهر(بخش مرکزی) و بخش صلاح الدین کلا - اتمام مهلت 97/9/2797/10/02
تجدید مناقصه توسعه روستایی و شهری رویان و چمستان - اتمام مهلت97/9/2797/10/02
اصلاحیه مناقصه قرائت کنتور - اتمام مهلت
اصلاحیه مناقصه خرید 500 انواع ترانسفورماتور - اتمام مهلت
مناقصه خرید 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور - اتمام مهلت97/09/1897/09/22
مناقصه احداث خطوط محوری چاه آب کشاورزی مربوط به شهرستانهای رامسر،چالوس،عباس آباد، نوشهر،محمودآباد - اتمام مهلت 97/09/0797/09/12
مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض سالیانه مشترکین عادی،دیماندی،وصول مطالبات و تست و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی - اتمام مهلت 97/09/0797/09/12
تجدید مناقصه مرمت و بهسازی شبکه های فرسوده برق روستایی مربوط به شهرستانهای تنکابن،رامسر،عباس آباد،کلاردشت،نور، نوشهر و محمودآباد - اتمام مهلت97/08/2997/09/05
تجدید مناقصه انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت1397/08/141397/08/21
مناقصه مرمت و بهسازی شبکه های برق روستایی مربوط به شهرستانهای تنکابن،رامسر،عباس آباد،کلاردشت،نور، نوشهر و محمودآباد در سطح شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران -اتمام مهلت1397/08/051397/08/10
مناقصه احداث خطوط محوری چاه آب کشاورزی مربوط به شهرستان های رامسر،چالوس، عباس آباد، نوشهر، محمودآباد - اتمام مهلت1397/08/051397/08/10
تجدید مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی - اتمام مهلت1397/08/021397/08/07
تجدید مناقصه اجراي عمليات بهسازي ساختمان آموزش شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران - اتمام مهلت 1397/07/291397/08/03
مناقصه انجام تعمیرات و سرویس پیشگیرانه ترانسفورماتور در داخل و خارج کارگاه مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت 1397/07/251397/07/30
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی رامسر و کتالم - اتمام مهلت1397/07/251397/07/30
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی بخش خرم آباد و نشتارود - اتمام مهلت1397/07/251397/07/30
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی تنکابن(بخش مرکزی) - اتمام مهلت1397/07/251397/07/30
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد(بخش مرکزی) و سلمانشهر - اتمام مهلت1397/07/251397/07/30
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی نوشهر(بخش مرکزی) و صلاح الدین کلا - اتمام مهلت1397/07/25 1397/07/30
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی نور(بخش مرکزی) - اتمام مهلت1397/07/251397/07/30
مناقصه اجرای تامین برق روستای بی برق ورکلو در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت 1397/07/221397/07/26
مناقصه نصب،تست و بازرسی،اصلاح انشعاب و تعویض انشعاب مشترکین عادی(کمتر از 30 کیلو وات) شهری و روستایی مربوط امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت 1397/07/091397/07/14
اصلاحیه بابت فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه روشنایی معابر - اتمام مهلت1397/07/091397/07/23
مناقصه انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت 1397/07/031397/07/08
مناقصه سرویس،نگهداری و تعمیرات تابلوهای پست هوایی و ارتینگ و اصلاح کابل های ورودی و خروجی در داخل و خارج کارگاه مربوط به امورهای هشتگانه - اتمام مهلت 1397/07/021397/07/07
مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی - اتمام مهلت 1397/06/211397/06/26
اجرای عملیات بهسازی ساختمان آموزش شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران - اتمام مهلت 1397/06/181397/06/22
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی رامسر و کتالم - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی بخش خرم آباد و نشتارود - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی تنکابن(بخش مرکزی) - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد(بخش مرکزی) و سلمانشهر - اتمام مهلت1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی چالوس(بخش مرکزی) - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی بخش کجور - اتمام مهلت1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی نوشهر(بخش مرکزی) و صلاح الدین کلا - اتمام مهلت1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی رویان و چمستان - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی نور(بخش مرکزی) - اتمام مهلت1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی سرخرود - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21
تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری و روستایی محمودآباد(بخش مرکزی) - اتمام مهلت 1397/06/171397/06/21