سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران در پرتال شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

  • شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این پرتال دارد. این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی و نحوه استفاده از این اطلاعات است که از کاربران پرتال جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

  • شما با ثبت اطلاعات خود در فرمهای موجود در پرتال از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و شماره همراه … را در اختیار ما قرار می دهید.

  • اطلاعات شما در بانک اطلاعات پرتال ذخیره شده و در اختیار شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران محفوظ خواهد بود.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

  • اطلاعات ثبت شده شما  توسط شما قابل حذف شدن از سیستم نمی باشد و تنها توسط مدیر پرتال امکانپذیر است.

محدودیت دسترسی به اطلاعات

  • شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها مدیر پرتال و دفتر روابط عمومی که ارتباط مستقیم با مشترکان دارند٬ دسترسی به کلیه اطلاعات خواهند داشت.