بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

1.تارنمای شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به صورت 24 ساعته و تمام وقت در دسترس می باشد.

2. امکان دسترسی کاربران به سیستم‌های نظام پیشنهادات ، اطلاعات مربوط به خدمات مشترکین و اطلاعات مربوط به مناقصه ها و مزایده های جاری به صورت تمام وقت امکان پذیر می‌باشد.

3. امکان ثبت و پیگیری شکایت و درخواست، از طریق مراجعه به بخش تکریم ارباب رجوع و یا پرسش و پاسخ به صورت تمام و قت امکان پذیر می‌باشد.

4.امکان ارتباط با مدیرعامل و دفتر روابط عمومی در  بخش تماس با ما در دسترس می‌باشد.

5.اطلاعت تماس شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در قسمت تماس با ما در دسترس می باشد.

6. برای اعلام هر گونه گزارش خطا، با دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات  تلفن 01152140250 و یا پست الکترونیک ict@bargh-gmaz.ir تماس حاصل نمایید.